Select Page

MKE Kapsül Fabrikası SCADA Sistemi

Proje Hakkında

6 adet trafo köşkü ve Bedaş Trafo köşkü lokasyonlarında bulunan koruma röleleri ile enerji analizörlerinin izlenmesi ve Kesici/şalter pozisyonlarının uzaktan kontrol edilmesine yönelik bir scada sistemidir.

Sistem Mimarisi

ABB Microscada ve ABB RTU560

Scada data point : 1000

  • Röleler ile IEC-60870-5-103 protokolü , E.A. İle Modbus ve RTU ‘lar ile IEC 60870-5-104 protokolü üzerinden haberleşilmiştir.
  • 24 adet Röle , 49 adet Enerji Analizörü ve 8 adet RTU haberleşmesi

MÜŞTERİ

MKE KApsÜL FABRİKASI

}

TARİH

JAN 14, 2017

Kategorİ

SCADA

Sİstemler

ABB Microscada ve ABB RTU560

Diğer Projeler